KWT Group Informatie over KWT Waterbeheersing

KWT Group B.V. maakt sinds 2007 onderdeel uit van Bergschenhoek Groep B.V. Binnen de Bergschenhoek Groep is het in 1988 opgerichte bedrijf verantwoordelijk voor de productie, levering en montage van waterbeheersingsproducten.

KWT heeft in haar bestaan al meer dan 25.000 uitdagingen van klantensuccesvol opgelost, en kan haar relatie van A-Z ontzorgen. KWT kan meer dan 1.000 producten uit voorraad leveren, maar ook van grondstoffen, geheel volgens klantspecificatie, een nieuwe oplossing produceren. Dit kan KWT dankzij een eigen afdeling engineering, eigen productiefaciliteiten, een constructeur, sterke leveranciers en ervaren medewerkers die elke dag hard werken om de verwachting van de klant te overstijgen.

De oplossingen die KWT vervaardigd zijn bedoeld om waterstanden mee te reguleren, hetzij door opstuwing met bijvoorbeeld een kantelstuw, maar ook door een afsluiter of terugslagklep voor een opening te plaatsen. Voor de vervaardiging van haar producten gebruikt KWT hoogwaardige materialen zoals HDPE en RVS.

KWT is een vertrouwde leverancier voor o.a. Waterschappen, Gemeenten, industrie en de grond- weg- en waterbouw in Nederland. Maar heeft ook internationaal een succesvol programma met een distributienetwerk in Europa produceert volgens internationale normen en is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001:2008

KWT Group is lid van het Netherlands Water Partnership (NWP) en hét netwerk van Nederlandse ondernemingen uit de brede sector van water- en milieutechnologieën (ENVAQUA)

 

Bedrijfsvideo

EuSoFo

MVO

De aandeelhouders en directie van de Bergschenhoek Groep B.V. hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We beseffen ons dat we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Ook de andere stakeholders van de ondernemingen van de Bergschenhoek Groep B.V. stellen steeds vaker MVO-eisen aan de ondernemingen.

In 2015 is een richtlijn Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Bergschenhoek Groep B.V. opgesteld. Hierin wordt de visie op MVO uiteengezet en worden uitgangspunten beschreven voor vormgeving van het MVO beleid door de werkmaatschappijen van de Bergschenhoek Groep B.V.

Duurzame Inzetbaarheid van mensen is volgens de Bergschenhoek Groep B.V. een onderwerp binnen MVO waar aandacht voor moet zijn. Eind 2014 is de subsidie Duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020) via het Europees sociaal fonds aangevraagd met als activiteit: Het maken van een bedrijfs- of organisatiescan. Door middel van het houden van interviews binnen de gehele organisatie en bijeenkomsten met een vastgestelde project- en stuurgroep is dit onderwerp in 2015 verder uitgediept met als resultaat een beleids- en implementatieplan. Het traject is een samenwerking geweest van drie werkmaatschappijen (KWT Productie B.V., R-Vent Netherlands B.V en Bergschenhoek Civiele Techniek B.V.) die vallen onder de holding Bergschenhoek Groep B.V. en mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie. In 2016 zal het implementatieplan ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Hiervoor is wederom de subsidie van het Europees sociaal fonds aangevraagd